Fundacja Aktywności Zawodowej

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku ani nie wykonującą działalności gospodarczej.

Wśród naszych celów wskazać należy:

 • prowadzenie działań na rzecz aktywności zawodowej w szczególności osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działań służących rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
faz praca niepełnosprawni
faz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Pozostała nasza działalność obejmuje:

 • organizację i współorganizację giełd pracy,
 • świadczenie doradztwa zawodowego,
 • świadczenie poradnictwa prawnego.
 • organizację i prowadzenie szkoleń dla pracodawców i warsztatów terapii zajęciowej

NASZ ZESPÓŁ:

Oddział w Gdańsku:

Paweł Czapliński – prezes zarządu, absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, mentor. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w doradzaniu pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami. Doświadczony szkoleniowiec oraz autor wielu publikacji w Gazecie Podatkowej dotyczących zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami.

Michał Czapiewski – wiceprezes, doradca zawodowy z certyfikatem trenera pracy. Od 2008 roku wspiera Osoby z Niepełnosprawnościami w takich organizacjach jak: Caritas, Integracja, FAZON, FAZ. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru niepełnosprawności dla instytucji publicznych oraz firm. Specjalizuje się w obszarze komunikacji z pracownikiem oraz onboardingu pracowników z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.

Hanna Czaplińska – wiceprezes, prawnik oraz magister fizyki z matematyką, specjalista ds. BHP. Ukończyła liczne kursy m.in. kadry i płace. Doświadczony koordynator projektów adresowanych do Osób z Niepełnosprawnościami (we wszystkich osiągnięto zakładane cele i rezultaty).

Maria Burkiewicz-Sulikowska – magister prawa, odbyła aplikację radcowską zakończoną w 2016 roku egzaminem radcowskim. Ukończyła kurs mediacji cywilnych i gospodarczych w Polskim Centrum Mediacji. Od 2021 roku związana z Fundacją. Specjalizuje się w prawie pracy.

Nina Wójcicka – doradca zawodowy, psycholog i pośrednik pracy. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Akademii Ateneum w Gdańsku. Od kilkunastu lat realizuje projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, pomagając klientom w zaplanowaniu oraz realizacji indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. W czasie wolnym pasjonuje się pracą z seniorami, uwielbia koty, książki i gry planszowe.

 

Tomasz Borowski doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze Klienta i sprzedaży. Przeprowadził tysiące rozmów sprzedażowych, dziś wspiera w skutecznym „sprzedaniu siebie”. Tworzy i prowadzi warsztaty rozwojowe, w tym Technikę Uwalniania Emocji, psychoedukuje. Wie, że odkrycie naszych wewnętrznych predyspozycji i zainteresowań zawodowych umożliwia osiągnięcie spełnienia w życiu (nie tylko zawodowym). Jest przekonany, że radość i spokój to naturalny stan każdego człowieka. 

 

Patrycja Orzeszek – pośrednik pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem selekcji kandydatów. Pracowała w agencji pracy tymczasowej, gdzie odpowiadała za procesy adaptacyjne osób pracujących za granicą. Pasjonatka jogi.

Justyna Piaskowska rekruter oraz doradca zawodowy. Ukończyła Zarządzanie projektami w WSAiB w Gdyni. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Ida Jarzyńska – pośrednik pracy. Magister psychologii, pedagogiki resocjalizacyjnej i kryminologii po Uniwersytecie Gdańskim. W wolnym czasie czyta literaturę faktu i fantastykę.

Adriana Kosicka – psycholog, logoterapeuta. Od 2014 roku zaangażowana w realizację projektów adresowanych do Osób z Niepełnosprawnościami.

Małgorzata Labuda – psycholog, psychoterapeuta oraz doradca zawodowy. Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Małgorzata Lipińska – psycholog, doradca zawodowy i coach, aktualnie w trakcie studiów z zakresu psychotraumatologii. Od ponad 5 lat związana z pracą w organizacjach pozarządowych i osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi również warsztaty z zakresu umiejętności miękkich.

Agnieszka Rogińska – psycholog, coach, doradca zawodowy. Pracuje w interdyscyplinarnych projektach realizując diagnostykę, pomoc psychologiczną oraz wsparcie w rozwoju zawodowym i osobistym. Przez wiele lat pracowała w firmie będącej zakładem pracy chronionej, gdzie odpowiadała m.in. za zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Biegła sądowa z zakresu psychologii organizacji i zarządzania, psychologii konsumenckiej oraz psychologii sądowej.

Katarzyna Porębska – posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji. Pracuje jako doradca zawodowy od 7 lat. Pokazuje uczestnikom, jak patrzeć na rynek pracy oczami pracodawcy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

Oddział w Katowicach:

Kinga Nowakowska – doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, mediator oraz socjolog, specjalizujący się w pracy z klientem dysfunkcyjnym (w tym osoby niepełnosprawne). Od ponad 19 lat prowadzi poradnictwo zawodowe m.in. w zakresie rozwoju zawodowego i przekwalifikowań. Autor licznych materiałów i pomocy dydaktycznych. Z pasją łączy praktykę kierowniczą z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

Aleksandra Stolarska – doradca zawodowy. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją dziennikarstwo multimedialne. Posiada doświadczenie w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi i zagrożonymi społecznym wykluczeniem w Wielkiej Brytanii. Współtworzyła i prowadziła warsztaty dla uczestników projektów unijnych, pomagając w odbudowywaniu pewności siebie i wejściu na rynek pracy.

Justyna Langer – kreator kariery, doradca zawodowy, pedagog i nauczyciel. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w trakcie realizacji wielu projektów oraz pracy w szkole.

Jakub Fabiś – psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, absolwent Uniwersytetu SWPS i uczestnik kursów dotyczących pracy psychologicznej z drugim człowiekiem, psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i aktywizacji społeczno-zawodowej. Związany z projektami wspierającymi w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Karolina Ćwikiel – psycholog, doradca zawodowy oraz pośrednik pracy. Od 2012 roku pracuje na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. W wolnym czasie czyta stare kryminały i zajmuje się rękodziełem

Rada Fundacji:

Marek Wikiera –  Członek Rady Fundacji, trener mentalny, menadżer dużej firmy (gdzie pracuje ponad 200 pracowników z niepełnosprawnością) oraz przedsiębiorca z 20-letnim doświadczeniem. Pasjonat ekstremalnych ultramaratonów i triathlonów.

Dariusz Witt – Członek Rady Fundacji, informatyk, urzędnik samorządowy. Od początku istnienia Fundacji zaangażowany w jej działalność.

Mateusz Sulikowski – Członek Rady Fundacji, Prezes VECTOR TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, światowego twórcy biznesowych rozwiązań w obszarze telekomunikacji.

Obecnie realizujemy następujące projekty finansowane ze środków publicznych:

INSPIRATORIUM KARIERY II

to ogólnopolski projekt Fundacji Aktywności Zawodowej realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu ABSOLWENT.

Założeniem projektu jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, w tym doprowadzenie do zatrudnienia: do końca września 2023 roku, co najmniej 15 spośród 30 uczestników, od października 2023 do września 2024, co najmniej 20 spośród 40 uczestników. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem przez opracowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, szkoleń, kursów, staży zawodowych, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, wsparcia prawnego, pośrednictwa pracy.

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w 100% zdalnie.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a do projektu mogą przystąpić osoby, które:

 • mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • są mieszkańcami Polski,
 • aktualnie pozostają bez zatrudnienia,
 • ukończyły studia w okresie ostatnich 5 lat lub realizują ostatni bądź przedostatni semestr nauki w szkole wyższej,
 • w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu;
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ,
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie.

Projekt będzie realizowany
od 1.01.2023 r. do 30.09.2024 r.

Harmonogram poszczególnych działań

Po wypełnieniu ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej, spotkaniu rekrutacyjnym oraz podjęciu decyzji o przyjęciu do projektu następuje podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie, po której uczestnik może korzystać z poniższych form wsparcia:

 • przygotowanie wraz z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (IŚK);
 • szkolenie specjalistyczno-zawodowe;
 • 3-miesięczny staż zawodowy;
 • finansowanie środków ułatwiających komunikację lub rehabiliitację;
 • warsztaty w zakresie obsługi elektronicznych systemów komunikacji oraz narzędzi zdalnej pracy biurowej;
 • warsztaty autoprezentacji wizualnej oraz zarządzania czasem;
 • coaching predyspozycji i motywacji zawodowych;
 • wsparcie psychologiczne;
 • poradnictwo prawne;
 • pośrednictwo pracy;
 • monitoring zatrudnienia.

Chcesz wziąć udział w projekcie INSPIRATORIUM KARIERY II?
Wypełnij formularz kontaktowy (link)

„Inspiratorium kariery II” to projekt Fundacji Aktywności Zawodowej realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu Pilotażowego Programu „Absolwent”.

pfron gdynia gdańsk

INSPIRATORIUM KARIERY

to wspólny projekt Fundacji Aktywności Zawodowej oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu ABSOLWENT.

praca niepełnosprawni wsaib

Założeniem projektu jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, w tym doprowadzenie do zatrudnienia, do końca września 2023 roku, co najmniej 64 spośród 80 niepełnosprawnych absolwentów, którzy zostaną objęci wsparciem przez opracowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, szkoleń, kursów, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, wsparcia prawnego, pośrednictwa pracy. Wartość projektu: 633507,00 zł.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a do projektu mogą przystąpić osoby, które:

 • mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • są mieszkańcami województwa pomorskiego,
 • aktualnie pozostają bez zatrudnienia,
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni bądź przedostatni semestr nauki w szkole wyższej;
 • w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu;
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ,
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie.

Projekt jest realizowany od grudnia 2019 roku
do końca września 2023 roku.

Harmonogram poszczególnych działań

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej. Każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma informację zwrotną oraz w przypadku spełnienia warunków przyjęcia do projektu, zaproszenie na spotkanie, po którym nastąpią kolejne działania:

 • podpisanie umowy o uczestnictwie;
 • przygotowanie wraz z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (ISK);
 • coaching predyspozycji zawodowych;
 • coaching motywacji zawodowych,
 • poradnictwo psychologiczne;
 • poradnictwo prawne (dla potrzebujących);
 • konsultacje akademickie;
 • staż zawodowy (jeśli uzgodniono w ISK);
 • szkolenie (jeśli uzgodniono w ISK);
 • pośrednictwo pracy;
 • monitoring zatrudnienia.

Chcesz wziąć udział w projekcie INSPIRATORIUM KARIERY?
Wypełnij formularz kontaktowy (link)

W ramach pilotażowego programu „Absolwent” realizowany jest obecnie projekt pt. „Inspiratorium Kariery”, dofinansowany z środków PFRON. Realizatorami projektu są Fundacja Aktywności Zawodowej (lider projektu) przy współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni.

pfron gdynia gdańsk

INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

To projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej. Każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma informację zwrotną. Kandydaci, którzy spełnią kryteria przyjęcia do projektu, zostaną zaproszeni na spotkanie, po którym udzielimy finalnej informacji odnośnie możliwości udzielenia wsparcia. Liczba uczestników jest ograniczona, a aktualna edycja projektu potrwa do 31.03.2023 r.

Projekt będzie realizowany w cyklach rocznych przez 3 lata – od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a do projektu mogą przystąpić osoby, które:

 • mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • są mieszkańcami województwa pomorskiego lub śląskiego,
 • aktualnie pozostają bez zatrudnienia,
 • są w wieku produkcyjnym (kobieta w wieku 18–59 lat lub mężczyzna w wieku 18–64 lata),
 • nie posiadają uprawnień emerytalnych,
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS,
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi finansowanymi ze środków PFRON.

W ramach projektu INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ zapewniamy:

 • aktywne pośrednictwo pracy,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników),
 • 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia po odbyciu stażu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • konsultacje prawne,
 • spotkania z biznesem,

Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku – al. Grunwaldzka 103 pokój 2.01 oraz w Katowicach – ul. Opolska 17 lokal 212.

Chcesz wziąć udział w projekcie INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ?
Wypełnij formularz kontaktowy (link)

INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ to projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”.

pfron gdynia gdańsk katowice

INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ+

To projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”. Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w określeniu ich „tożsamości zawodowej” oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej. Każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma informację zwrotną. Kandydaci, którzy spełnią kryteria przyjęcia do projektu, zostaną zaproszeni na spotkanie, po którym udzielimy finalnej informacji odnośnie możliwości udzielenia wsparcia. Liczba uczestników jest ograniczona, a aktualna edycja projektu potrwa do 31.03.2023 r..

Projekt będzie realizowany w cyklach rocznych przez 3 lata – od 1.04.2022 r. do 31.03.2025 r..

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a do projektu mogą przystąpić osoby, które:

 • mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • są mieszkańcami województwa pomorskiego lub śląskiego,
 • aktualnie pozostają bez zatrudnienia,
 • są w wieku produkcyjnym (kobieta w wieku 18–59 lat lub mężczyzna w wieku 18–64 lata),
 • nie posiadają uprawnień emerytalnych,
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS,
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi finansowanymi ze środków PFRON.

W ramach projektu INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ+ zapewniamy:

 • aktywne pośrednictwo pracy,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe,
 • coaching motywacyjny oraz mentoring inspiracyjny,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników),
 • 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia po odbyciu stażu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • konsultacje prawne,
 • spotkania z biznesem,
 • wizyty studyjne w zakładach pracy.

Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku – al. Grunwaldzka 103 pokój 2.01 oraz w Katowicach – ul. Opolska 17 lokal 212.

Chcesz wziąć udział w projekcie  INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ+?
Wypełnij formularz kontaktowy (link)

INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ+ to projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

pfron gdynia gdańsk katowice

LATARNIK 2023

To projekt Fundacji Aktywności Zawodowej realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Działamy razem”. Ideą projektu jest, oprócz udzielenia wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapeutycznego, usamodzielnienie uczestników w sprawach życiowych i zawodowych. Pomocne będą tu trzyetapowe treningi radzenia sobie z załatwianiem spraw życiowych prowadzone przez mentora oraz praktyczny trening załatwiania konkretnych spraw (zwłaszcza przez Internet) podczas konsultacji z prawnikiem. W szczególnych sytuacjach zostanie zapewnione wsparcie psychiatry.

Wsparcie będzie udzielane telefonicznie lub online, poprzez komunikatory (Skype, Messenger, WhatsApp), platformy konferencyjne (ClickMeeting, Zoom, Google Meet).

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a do projektu mogą przystąpić osoby, które:

 • mają orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (ważne w okresie wsparcia),
 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują w Polsce,
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS,
 • nie są objęte takimi samymi działaniami w ramach innych projektów PFRON w tym samym czasie.

Projekt będzie realizowany przez od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r. (przez 12 miesięcy).

Chcesz wziąć udział w projekcie LATARNIK 2023?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy (link)

„LATARNIK 2023” to projekt Fundacji Aktywności Zawodowej realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Działamy razem”.

pfron gdynia gdańsk katowice

Zrealizowaliśmy następujące projekty finansowane ze środków publicznych:

LATARNIK 2022

To projekt Fundacji Aktywności Zawodowej realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”. Ideą projektu było, oprócz udzielenia wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapeutycznego, usamodzielnienie uczestników w sprawach życiowych i zawodowych. Pomocne były trzyetapowe treningi radzenia sobie z załatwianiem spraw życiowych prowadzone przez mentora oraz praktyczny trening załatwiania konkretnych spraw (zwłaszcza przez Internet) podczas konsultacji z prawnikiem. W szczególnych sytuacjach zostało zapewnione wsparcie psychiatry.

Wsparcie było udzielane telefonicznie lub online, poprzez komunikatory (Skype, Messenger, WhatsApp), platformy konferencyjne (ClickMeeting, Zoom, Google Meet).

Rekrutacja do projektu trwała w sposób ciągły, a do projektu mogły przystąpić osoby, które:

 • mają orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (ważne w okresie wsparcia),
 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują w Polsce,
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS,
 • nie są objęte takimi samymi działaniami w ramach innych projektów PFRON w tym samym czasie.
 

Projekt był realizowany od 1.02.2022 r. do 31.03.2023 r. (przez 14 miesięcy).

pfron gdynia gdańsk katowice

„LATARNIK 2022” to projekt Fundacji Aktywności Zawodowej realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”.

REINTEGRATOR ZAWODOWY 2021

To projekt Fundacji Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery”, który zakłada realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej.

Tematyka szkoleń obejmować będzie zagadnienia:

 • Rozpoznanie możliwości i potrzeb zawodowych osób z niepełnosprawnością.
 • Wdrażanie narzędzi motywacji uczestnika do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
 • Praca z czynnikami wpływającymi na aktywizację (rodzina, środowisko etc.).
 • Charakterystyka potrzeb lokalnego rynku pracy.
 • Osoba wspierająca osoby z niepełnosprawnością w zakładzie pracy.
 • Przystosowanie zakładu pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Oczekiwania pracodawców w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
 • Jak rozmawiać z pracodawcą osób niepełnosprawnych.
 • Jak pozyskiwać nowych pracodawców dla osób z niepełnosprawnością.
 • Pomoc publiczna dla pracodawców osób z niepełnosprawnością.
 • Problemy prawne związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością.
 • Dobre praktyki we wprowadzaniu osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 16 szkoleń dla pracowników WTZ – po jednym szkoleniu w każdym województwie.

Czas realizacji projektu: 1.04.2021-31.03.2022.

Zrealizowane szkolenia:

 1. Olsztyn – 22.06.2021,
 2. Białystok – 23.06.2021,
 3. Katowice – 22.07.2021,
 4. Lublin – 24.08.2021,
 5. Rzeszów – 25.08.2021,
 6. Kraków – 26.08.2021,
 7. Szczecin – 7.09 2021,
 8. Zielona Góra – 8.09.2021,
 9. Poznań – 9.09.2021,
 10. Opole – 5.10.2021,
 11. Łódź – 16.11.2021,
 12. Kielce – 17.11.2021,
 13. Toruń – 19.01.2022,
 14. Wrocław – 25.01.2022,
 15. Warszawa – 3.02.2022,
 16. Gdańsk – 3.03.2022.

Warunki rekrutacji do projektu „Reintegrator Zawodowy 2021″:

 • Uczestnikiem projektu może być osoba wykonująca pracę w warsztacie terapii zajęciowej
  na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.
 • Każdy uczestnik wypełnia imienne zgłoszenie do udziału w szkoleniu.
 • Każdy uczestnik przedstawia zaświadczenie o zatrudnieniu w warsztacie terapii zajęciowej, które potwierdzone jest przez kierownika placówki.
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.
 • Skan imiennego zgłoszenia należy, przesyłać na adres: biuro@faz.org.pl .

polska godło flaga

Projekt REINTAGRATOR ZAWODOWY 2021 realizowany przez Fundację Aktywności Zawodowej współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
114 196,40 PLN

DOFINANSOWANIE:
91 352,40 PLN

pfron gdynia gdańsk katowice

,,Przystań"

to projekt zrealizowany ze środków PFRON w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
Realizując projekt udzieliliśmy wsparcia 56 osobom z niepełnosprawnościami, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią wirusa COVID19. Projekt zapewniał udział w jednej z 3 form wsparcia psychologicznego, w tym w psychoterapii. Wsparcie było udzielane głównie zdalnie. Projekt trwał 13 miesięcy – od 1.12.2020 do 31.12.2021 roku.

,,Reintegrator zawodowy - szkolenia dla kadry warsztatów terapii zajęciowej"

to projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu KIERUNEK AKTYWNOŚĆ, który zakładał realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej w całej Polsce. Łącznie zrealizowano 16 szkoleń – po jednym na każde województwo. Głównym tematem szkoleń było wprowadzenie Osoby Niepełnosprawnej na rynek pracy. Projekt był realizowany od 1.01.2020 do 31.03.2021 roku.

,,Pracodawco, znam swoje prawa”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – celem projektu było podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw obywatelskich oraz pobudzanie ich aktywności w przypadku łamania tych praw. Wartość budżetu projektu: 147.000,00 zł,

"Dłoń - staże dla osób niepełnosprawnych"

(jako partner Fundacji Sprawni Inaczej) finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych w 2013 roku. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa wytypowanych do projektu osób niepełnosprawnych.

,,Administracja publiczna a polski rynek pracy”

finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2012 roku – miał on na celu weryfikację skuteczności podejmowanych działań przez administrację na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz weryfikację obietnic wyborczych dotyczących rynku pracy. Wartość budżetu projektu: 123.000,00 zł,

„Aktywni mimo niepełnosprawności”

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku. Miał on na celu podniesienie wiedzy beneficjentów o uprawnieniach i procedurach działania w środowisku instytucjonalnym i zawodowym, wyrobienie w nich umiejętności wymaganych do poruszania się w tych sferach, a także zmotywowania do działania poprzez wsparcie doradcze m.in. psychologiczne oraz indywidualny kursy komputerowe. W projekcie wzięło udział 161 osób z województwa pomorskiego. Podsumowaniem projektu była konferencja skierowana do sektora organizacji pozarządowych. Projekt został zrealizowany i poprawnie rozliczony. Wartość budżetu projektu: 64.000,00 zł.

Skontaktuj się z nami!

Oddział w Gdańsku
Oddział w Katowicach

Adresy:

Gdańsk:
al. Grunwaldzka 103
lok. 2.01
80-244 Gdańsk

Katowice:
ul. Opolska 17
lok 218
40-084 Katowice

Znajdź nas na stronach:
Spis NGO
Trojmiasto.pl

NIP: 583 305 54 18
REGON: 220679576

Przekaż 1,5% podatku na Fundację Aktywności Zawodowej:
KRS: 0000314083

Przekaż darowiznę:
nr rachunku bankowego: 18 1750 0012 0000 0000 3261 7678

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl wspiera projekt “PITax.pl dla OPP” prowadzony we współpracy z IWOP.