WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE POŚREDNICTWO PRACY PORADY SZKOLENIA PROJEKTY

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Potrzebujesz wsparcia?

Pomocy psychologicznej?

Umów się i skorzystaj z bezpłatnej porady psychologa!

POŚREDNICTWO PRACY

Masz trudności na rynku pracy?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego.

PORADY

Potrzebujesz porady prawno-ekonomicznej?

Zapraszamy osoby indywidualne, a także pracodawców do kontaktu z naszym specjalistą.

SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach!

Wejdź w zakładkę Wsparcie zawodowe, a następnie Szkolenia i sprawdź naszą ofertę!

PROJEKTY

Zobacz jakie projekty obecnie realizujemy – przyjdź na szkolenie z prawa pracy i wyraź swoją opinię!

Więcej w zakładce Projekty.

WAŻNE:

  • Jesteśmy OPP. Przekaż 1% na Fundację Aktywności Zawodowej, KRS: 0000314083

  • Masz pytanie z zakresu prawa pracy? Wejdź na stronę www.infopracownik.pl i zadaj pytanie ekspertowi

  • Zapisz się do Newslettera FAZ, a będziesz otrzymywać aktualności z zakresu rynku pracy. Wyślij maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Masowe zwolnienia osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2014

Jest bardzo prawdopodobne, że od 1 stycznia 2014 roku, zlikwidowane zostaną dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) na skutek nowego Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie włączeń grupowych (GBER), której projekt przedstawiła Unia. PFRON nie będzie mógł na SOD przeznaczyć więcej w jednym roku niż 150 mln zł. Obecnie przeznacza na ten cel 3 miliardy zł. Dla tysięcy osób niepełnosprawnych oznacza to utratę pracy.

 

Podstawą do udzielania wszelkiej pomocy publicznej przedsiębiorstwom przez Państwo, w tym i dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jest oprócz prawodawstwa krajowego, rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie włączeń grupowych (GBER). Określa ono limity kwotowe pomocy, jaką mogą kraje członkowskie przekazywać podmiotom komercyjnym.

 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie KE przestaje obowiązywać 31 grudnia 2013 roku. Projekt nowego rozporządzenia opublikowany został na stronach Komisji Europejskiej: (http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html). Zasadniczo stanowi on powtórzenie poprzedniego rozporządzenia. Wprowadza jednak nowy zapis w Rozdziale I, który ogranicza wymiar dopuszczalnej pomocy publicznej na jeden program w roku do 150 mln złotych.

 

Zapisy art. 1 ust. 2 lit. „a” stanowią:

 

This Regulation shall not apply to schemes for which the planned or effective yearly public expenditure exceeds 0,01% of national gross domestic product (GDP) for the Member State concerned for the previous calendar year14 and in so far as the planned or effective annual budget of the scheme in question exceeds EUR 100 million. Such schemes shall be notified pursuant to Article 108(3) of the Treaty at the latest six months from the date on which the above condition is met. If several schemes with identical or very similar characteristics are put into effect in the same Member State within a period of three years, those schemes shall be considered jointly for the purpose of the application of this provision.”

 

Tłumacząc na język polski:

 

Regulacje tego rozporządzenia nie można stosować do (brak możliwości stosowania tego rozporządzenia oznacza zakaz udzielania pomocy publicznej przez kraj członkowski) programów, dla których planowane lub ostatecznie rocznie dokonywane wydatki osiągają poziom 0,01% produktu krajowego brutto (PKB) dla kraju członkowskiego w poprzednim roku kalendarzowym (dla Polski stanowi to 150 mln zł), jak i programy, których ostateczny roczny budżet osiągnie wartość 100 milionów EURO. Takie programy wymgają notyfikacji z zastosowaniem Art. 108(3) Traktatu najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty, w której przekroczenie dopuszczalnej pomocy miało miejsce. Jeśli pojedyncze programy realizowane w kraju członkowskim będą takie same lub bardzo zbliżone do siebie, w przeciągu trzech lat, to będą one traktowane wspólnie jako przeznaczone na jeden cel.

 

Innymi słowy, jeśli jakiś program udzielania pomocy przekracza jedną z wartości:

 

- 0,01% PKB (150 mln zł) lub

 

- 100 mln EURO (czyli około 420 mln zł)

 

to państwo członkowskie może je udzielić tylko pod warunkiem wystąpienia o indywidualną zgodę do Komisji Europejskiej (notyfikację). Dodać należy, że jak o tej pory Polska występowała o notyfikację pomocy publicznej jedynie w wyjątkowo istotnych sprawach.

 

Tymczasem roczne wydatki na SOD to 3 miliardy złotych. Okrojenie rocznych wydatków na ten cel do poziomu 150 milionów oznacza faktyczną likwidację tej formy pomocy!

 

Podkreślenia wymaga, że nie jest możliwe, w świetle przytoczonego projektu, podzielenie systemu dofinansowań na miejsze programy gdyż i tak będą one traktowane przez Komisję jako jeden program pomocy publicznej.

 

Co można zrobić, aby zapobiec limitacji dofinansowań do wynagrodzeń?

Do 28 czerwca 2013 trwają konsultacje w których może się wypowiedzieć każdy. Jedynie ogromna presja najważniejszych instytucji w Polsce mogłaby spowodować zmodyfikowanie przez Komisję Europejską jej projektu. Niestety, obecnie w sprawie wypowiedziały się jedynie dwie instytucje: Wielkopolski Urząd Marszałkowski oraz Urząd Gminy w Pszyczynie.

 

Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?

Nawet podjęcie zmasowanych działań lobbingowych w czerwcu przyszłego roku będzie najprawdopodobniej działaniem zbyt spóźnionym, aby Komisja zmodyfikowała swój projekt. Jednocześnie musi być on przyjęty najpóźniej w drugim półroczu 2013 roku, co nastąpi najpóźniej we wrześniu. Po tym zdarzeniu stronie polskiej pozostanie jedynie przyjęcie w trybie pilnym nowelizacji ustawy ograniczającej wymiar dofinansowań o 90%. Zapewne pozostawione zostaną dofinansowania do wynagrodzeń dla osób w stopniu znacznym, choć ich wymiar będzie dużo niższy.

 Wraz z nowym rokiem pracodawcy zmuszeni będą zoptymalizować koszty do nowych realiów, co spowoduje masowe zwolnienia osób niepełnosprawnych oraz w większości przenoszenie ich zatrudnienia na umowy cywilnoprawne. Sytuacja tych osób w przyszłym roku może okazać się więc tragiczna.

 

 

Paweł Czapliński

REALIZOWANE PROJEKTY

info pracownik monitor pracy